نمایندگی ها و عاملیت فروش

ا

فروشگاه مبلمان خانه آرا جاجرود

نمایندگی روشنی

مدیریت فروشگاه: آقای روشنی

محصولات موجود در فروشگاه: فیگر، فلورن، لئون و فریال

تهران، جاده قدیم آبعلی، بعد از پلیس راه جاجرود، اولین دور برگردان به سمت تهران،

پلاک ۲۲۳، ۲۲۵
تلفن: ۰۲۱۷۶۲۰۳۳۲۸

فروشگاه مبلمان خانه آرا شعبه اراک

مدیریت فروشگاه: آقای حسینی

محصولات موجود در فروشگاه: تمامی محصولات

اراک، خیابان دکتر حسابی، فروشگاه خانه آرا

تلفن: ۰۸۶۳۲۲۱۵۷۲۶

موبایل: ۰۹۱۸۵۲۷۲۳۰۰