ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با ما

آدرس کارخانه

جاده قدیم آبعلی، بعد از منطقه صنعتی سیاهسنگ، خیابان ۱۸ متری قائم، کوچه قائم ۳، پلاک ۸۲،۸۴،۸۶،۸۸

تلفن: ۰۲۱۷۶۲۱۴۹۱۵